Podd

Här hittar du alla avsnitt från Kyrka nu-podden. Du kan beställa på Kyrka nu poddens avsnitt via:
Acast
Soundcloud
iTunes

Bibeltolkning är ämnet för ett samtal mellan biskop Björn Vikström och pastor Jani Edström. För dem är Bibeln både en fascinerande bok och ett arbetsredskap. Samtalet kretsar kring hur vi i kyrkor och församlingar läser och tolkar Bibeln i nya situationer. Det här är en fortgående process som kyrkan varit engagerad i från början fram till i dag. Att läsa och tolka Bibeln är att föra en dialog med texten och dess sammanhang utifrån människors behov och aktuella frågeställningar.

I den här podden samtalar Fredrik Kass med familjerådgivaren Anna Korkman Lopes och skriftskolteologen Jonathan Silfverberg. Korkman-Lopes möter i sin vardag par som har kört fast i kommunikationen med varandra. Silfverberg arbetar med ungdomar och har i sitt arbete pratat med ungdomar som tycker att empatin försvinner då man diskuterar på nätet. Men samtidigt har han också sett att ungdomarna har resurser och förmågor som gör att han tror att de unga kommer att klara av att föra konstruktiva samtal med varandra i framtiden, också i sociala medier. Fredrik Kass är präst och arbetar som sakkunnig i ungdomsfrågor vid Kyrkostyrelsen.

Dela