Arkiv

 • Rätt till en värdig död
  För någon vecka sedan aktualiserades på nytt möjligheten att legalisera eutanasi. Föreningen Oikeus arvokkaaseen kuolemaan r.y. (Rätt till en värdig död) gick ut med ett meddelande om att man strävar att få med frågan i nästa regeringsprogram. Samma fråga aktualiserades senast år 2018 då ett medborgarinitiativ om att göra eutanasi lagligt i Finland röstades ner ...
 • Se människan …
  Knappast anade Pontius Pilatus att hans ord Ecce homo (Se människan) skulle citeras ännu två tusen år efter det han uttalade dem. För honom var rättegången mot Jesus en i raden av många, och när han enligt Joh. 19:5 säger sitt Ecce homo, gjorde han det för att be åskådarna fokusera på den anklagade, Jesus. Ecce ...
 • Vad kostar en röst?
  Resultatet från söndagens församlingsval visar på en fortsatt nedåtgående trend. Röstningsprocenten för hela landet stannade på blygsamma 12,7 medan den för fyra år sedan var 14,4 procent. Även i Borgå stift var den nedåtgående trenden tydlig då stiftet backade från 16 procent 2018 till 13,7 procent i årets val. Tillbakagången är märkbar över hela linjen i ...
 • Tidens tecken
  Den 24 februari i år vaknade Europa upp till en ny verklighet. Ryssland invaderade Ukraina. Få av oss hade ditintills kunnat ana eller förutspå en sådan utveckling. Ändå fanns tecknen där. Initierade Rysslandskännare som bl. Martin Kragh i Sverige pekade redan innan 24 februari på möjligheterna till det scenario som sedan blev verklighet över en ...
 • Vem vårdar sommarsjälen
  Sommar betyder för de flesta semester och avkoppling. En del ligger i hängmattan på villan medan andra bilar runt eller åker båt i skärgården. Någon är hemma och firar ”hemester”. Också i församlingarna är sommaren speciell med konfirmandundervisning och konfirmationer jämsides med gudstjänster och förrättningar som rullar på i vanlig ordning. Dessutom behöver även kyrkans ...
 • Konsten att evangelisera
  För några veckor sedan mötte jag en 14-15 årig pojke då jag var ute på promenad. Precis när vi möttes stannade han och frågade spontant Uskotko sä Jumalaan? (Tror du på Gud?). Jag blev något perplex och det tog stund innan jag tagit in det hela, för det är ju knappast den frågan man väntar ...
 • Ett steg fram – två steg bak
  I januari genomförde Kyrkans forskning och utbildning en enkät riktad till förtroendevalda och anställda i församlingarna. Enkäten handlade om jämställdhet och likabehandling i församlingarna.  Resultaten publicerades nu i veckan. Det var ingen uppmuntrande läsning. Både förtroendevalda och anställda i församlingarna har upplevt trakasserier. Medan förtroendevalda närmast upplever trakasserierna i anslutning till sitt uppdrag i församlingen, upplever ...
 • Gud eller kejsaren
  Kriget i Ukraina går in på sin tredje vecka och medierapporteringen har varit intensiv. Glädjande mitt i allt elände är också att människor över hela Europa visat upp en sällan skådad hjälpvilja och nu bidrar till att lindra den humanitära katastrof som växer fram. Under den senaste veckan har frågan om den ryska ortodoxa kyrkans syn ...
 • Det tysta traumat
  Rapporterna om ungdomars illamående i pandemins kölvatten duggar tätt. Två års påtvingad ensamhet som tidvis inneburit isolering har satt sina spår. Vi människor är i grund och botten sociala varelser och då blir ensamheten i en studielya och bristen på sociala kontakter svår att uthärda och sätter sina spår i själen. Två år är en ...
 • På medlemsfronten intet nytt
  År 1929 utkom Erich Maria Remarques roman På västfronten intet nytt. Den skildrade en ung tysk soldats upplevelser av livet i skyttegravarna under första världskriget. När kyrkan senaste vecka presenterade medlemssiffrorna för år 2021 är det lätt att travestera titeln på Remarques roman och säga på medlemsfronten intet nytt. Medlemsantalet i den evangelisk-lutherska kyrkan minskade med ...
 • Den ljusnande framtid är vår …
  Det är inte så lätt att applicera studentsångens kännspaka optimistiska ord på kyrkan och dess verksamhet. Åtminstone inte om vi betraktar kyrkan ur ett europeiskt perspektiv. Men det finns undantag. Det är ingen hemlighet att kyrkans växer globalt. Den starkaste tillväxten har vi i Afrika, Asien samt i Syd- och Centralamerika. Intressant är också att tillväxten ...
 • Med Microsoft Teams förverkligar vi kyrkans strategi (och tre tips för att kicka igång användningen av Teams i församlingen)
  Hör du också till dem av oss som suckar när dataprogrammet Teams nämns? Nu längtar vi tillbaka till fysiska möten. I det här blogginlägget lyfter jag fram hur Teams kan göra vårt jobb enklare, även om vi också kan träffas igen. Teamfunktionen är din jobbFacebook Jag kommer ihåg tiden då varje nytt jobbprojekt innebar en ny hemlig ...
 • En annan väg
  Kyrkoherdevalet i Pedersöre fortsätter att engagera och med jämna mellanrum tillförs nya element som får den tillfälligt falnande elden att blossa upp igen. Nya utspel och därmed sammanhängande debatter på sociala medier och i tidningarnas insändarspalter visar på en uppenbar polarisering mellan olika grupper i församlingen. Den fråga som många ställer är om det finns ...
 • Mot framtiden med ny strategi
  Den anglikanska kyrkan i England antog vid sitt senaste kyrkomöte en ny strategi. En central tanke i denna är att bilda 10 000 nya gudstjänstgemenskaper fram till år 2030. Målet kan verka både optimistiskt och långsökt i en tid då alla gamla folkkyrkor förlorar medlemmar och antalet gudstjänstbesökare minskar. I strategin läggs fokus på små ...
 • Kyrkans dolda ansikte
  Bilden av kyrkan är mångfasetterad. En del tänker på byggnaden medan andra relaterar till medlemmarna i församlingen. För någon är kyrkan lika med ärkebiskopens eller någon biskops uttalande i en särskild fråga. Kyrkan har många ansikten beroende på från vilken vinkel vi betraktar den. I den här bloggen vill jag lyfta fram kyrkans dolda ansikte. Den ...
 • Törnekrona eller kungakrona
  Det ligger något av en inre motsägelse i Jacob Tegengrens psalm ”Konung med törnekrona.” En kung bär inte krona av törnen utan av guld eller andra ädla metaller. Men Jesus är paradoxernas man. Han kunde ha valt äran och berömmelsen, makten och härligheten. De attribut som är intimt förknippade med kungakronan. Ändå valde han annorlunda. ”Han ...
 • Inte bara av bröd …
  Djupt inom oss vilar drömmen om lycka och välgång. Visionen om ett bekymmerslöst liv som inte störs av oro för utkomst, sjukdom, tristess eller trassliga relationer. Ibland verkar det som om våra drömmar inte förmått distansera sig från sagornas romantiska konstaterande; ”och så levde de lyckliga i alla sina dar.” Samtidigt är det hälsosamt att meditera ...
 • Bistånd med sikte på framtiden
  En fiskdamm i en by i Kambodja. Ett projekt som Finska Missionssällskapet varit med om att förverkliga. Under det senaste året, Coronaåret som vi kan kalla det, har jag då och då fått förfrågningar om olika biståndsprojekt i utlandet. Det har kommit från privat personer och församlingar. Frågorna har gällt hur man kan hjälpa människor ...
 • Tiga är silver men tala är guld
  Du läste rubriken alldeles rätt även om ordspråket den syftar på i vanliga fall har motsatt betydelse. Men det är faktiskt så att i vissa situationer är det bättre att tala än att tiga. I dag är det en sådan dag. Den 27 januari 1945 befriades de internerade judarna i förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Fastän rapporter om ...
 • Annus horribilis eller ett nådens år
  Det gångna året går till historien som ett av de märkligaste under modern tid. Ett litet virus spreds med vindens hastighet över världen och däckade samhälle efter samhälle. Människor insjuknade och dog. Företagare fick se sina livsverk raserade på några månader och hela samhällen stängdes ner. Vår normala globala rörelsefrihet skars ned och det nya ...
Dela