Skribenter


Sixten Ekstrand
Direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet. I kyrkanu bloggen analyserar och diskuterar jag kyrkans och den kristna trons roll i ett föränderligt samhälle. Jag försöker ge röst åt kyrkan och dess värderingar i mediabruset.

Tomas Ray

Maria Sten
Präst som arbetar som sakkunnig för frågor som rör vuxna i kyrkan och kultur. Jag har tidigare arbetat bland studerande. Frågan om hur kyrkan bemöter och möter sina vuxna medlemmar är viktig för mig. Hur kan vuxnas kunnande och erfarenheter få synlighet och hur kan vuxna känna sig tagna på allvar i kyrkan? Jag vill blogga om olika synvinklar på vuxenlivet och om teman som rör kyrkans röst i kulturen.

Maria Björkgren-Vikström
Sakkunnig i skolsamverkan och konfirmandarbete vid Kyrkostyrelsen. Min bakgrund som religionslärare gör att jag vill diskutera vikten av värdediskussioner och religiös allmänbildning och läskunnighet i samhället. Jag är bland annat intresserad av att belysa hur församlingarna kan vara en samarbetspartner till skolor och daghem i ett mångkulturellt samhälle. Kommer också att funderar kring konfirmandarbete och kyrkans fostran som en motrörelse i vår individualistiska kultur.

Ann-Katrin Store
Avdelningsskötare i Vasa, bor med min prost. Mamma till tre vuxna barn, mormor och farmor. Halva hjärtat är i Finland, andra halvan i Senegal. Kyrkan, vår egen och den världsvida, mission med allt vad det innebär står mitt hjärta nära. Människor, kulturer och all världens språk fascinerar mig. Använder 5 språk nästan dagligen, förutom bönens språk. Tänker ofta på att vi alla som bor på vår jord hör ihop.

Jani Edström
Ekumenisk jazzpastor, skribent, projektsekreterare för det svenska arbetet inom Ansvarsveckan, predikar i Baptistkyrkan Betel, jobbar med religionsmöte inom RESA-forumet och med biståndsfrågor inom Frikyrklig Samverkan. Livet som bäst: en balans mellan målmedvetenhet och inspirerade ögonblick.

Rolf Steffansson
Präst, missionär, utrikesdirektör, kyrkomötesombud. För mig är kyrkan ett redskap i Guds mission, som handlar om ett glädjebud för de fattiga, befrielse för de fångna och syn för de blinda. De här frågorna plus annat som berör vårt internationella och globala ansvar kommer jag att behandla i mina inlägg.

Sara Grönqvist
Intresserad av frågor som berör oss människor och vår relation till andra. I den bästa av världar skulle alla ha någon som lyssnar och ser dem i vardagen. Präst som jobbar som sakkunnig inom själavård på kyrkostyrelsen. Mångt och mycket, men framför allt vill jag att vi lyssnar på varandra och inte enbart hör på varandra.

Kyrka nu
Kyrka nu redaktionen publicerar pressinfon och information här på bloggen. Redaktionen består av medarbetare vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

Rebecka Stråhlman
Sakkunnig i ungdomsfrågor.

Mirva Sandén
Jag jobbar på Kyrkostyrelsen med frågor om barn och skola. Intresserad av de yngstas situation i samhället. Mycket i livet har jag fått lära mig av barn och unga. Deras sätt att leva "här och nu" inspirerar mig. Naturen,böcker och musik är en stor passion i livet.

Stefan Myrskog
Jag är präst och jobbar på kyrkostyrelsen i Helsingfors som ledande sakkunnig i frågor som rör kyrkans verksamhet. Funderar en hel del på livet i allmänhet och vad det innebär att vara människa och kristen. Gillar människor, böcker, musik. Och fotboll är ju sällan fel om man säger så.

Mari Puska

Jukka Sandvik
jag är kyrkoherde i Nykarleby och söker mänskliga, jordiska och realistiska formuleringar för att gestalta kristen tro i ett vardagsliv som är för oss alla är mångtydigt och provisoriskt. Tveksam till det perfekta, speciellt till de perfekta ytorna.

Simon Lampenius
Jag jobbar med sociala medier på Kyrkostyrelsen. Jag är intresserad av hur den nya informationstekniken påverkar hela vårt samhälle och försöker lista ut vad det innebär för arbetet i kyrkan. Mediefostran, digitalisering, sociala medier är några nyckelord i mina inlägg.

Alexandra Äng
Församlingspastor i Finström-Geta församling på Åland, nybliven mamma och fru. Klurar på det här med Livet, Gud och vardag - hur ska man få allt att gå ihop, vem är jag och vad är min uppgift?
Dela