Finsk reklam gäller inte finlandssvenska kyrkodagar

Reklamen för de finska kyrkodagarna i Åbo väcker känslor. Reklamen föreställer en lättklädd kvinna försedd med texten ”Make him love you” (få honom att älska dig). De finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna har inget med den finska reklamkampanjen att göra.

‒ Arrangörerna av de finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna i Åbo har inte någonting att göra med den reklam som Kirkkopalvelut som arrangerar de finska kyrkodagarna nu kör ut, säger direktor Sixten Ekstrand vid Kyrkans central för det svenska arbetet som är en av huvudarrangörerna.

Han påpekar att de finlandssvenska och finska kyrkodagarna är två helt skilda evenemang.

‒ Den enda koppling som finns är att vi samarbetar kring ett par programpunkter. Den här reklamen har inte diskuterats med oss och skulle man ha gjort det hade vi gjort tummen ned, säger Ekstrand.

Också de andra finlandssvenska arrangörerna Finska missionssällskapet, Frikyrklig samverkan och Åbo svenska församling tar avstånd från den finska reklamkampanjen.

‒ Vi har inte varit med i utformningen av den finska reklamen och ska därför inte heller beskyllas för innehållet, säger tf. kyrkoherde Mia Bäck i Åbo svenska församling.

Kirkkopalvelut ry. som sköter kommunikationen av de finska kyrkodagarna får kritik för att de marknadsför evenemanget med bland annat en lättklädd kvinna.

– Det är en modig kampanj som vill väcka diskussion. Reklamkampanjen riktar sig till dem som annars inte är aktiva i församlingslivet och har utformats av ledningsgruppen för Kyrkodagarna, som består av representanter från både lokalförsamlingarna och Kirkkopalvelut, säger Salla Peltonen, kommunikationsansvarig på Kirkkopalvelut, till Kyrkpressen.

Kirkkopalvelut har också tidigare kritiserats för sina reklamkampanjer. Då har kritiken gällt insamlingen Gemensamt ansvar och bildsättningen av temat Vård i livets slutskede (2014) och Unga är framtidens hopp (2016).

Kyrkodagarna ordnas i Åbo 19-21 maj. De finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna ordnas i huvudsak på Marina Palace.

Dela
Kyrka nu

Skribent: Kyrka nu

Kyrka nu redaktionen publicerar pressinfon och information här på bloggen. Redaktionen består av medarbetare vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

2 reaktioner till “Finsk reklam gäller inte finlandssvenska kyrkodagar”

  1. Nej, Sixten Ekstrands resonemang är en dålig undanflykt och håller inte alls.
    Har svenska och finska kyrkan i Finland olika trosuppfattningar? Eller hur ser gränsdragningen ut mellan den svenska och finska förkunnelsen?
    Att dra gränser bara där det för stunden passar bra håller inte.

  2. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är en kyrka som verkar på flera språk och där det finns stora variationer i hur verksamheten planeras och förverkligas. Denna mångfald upplevs stundom berikande stundom besvärande. Den här gången, och då syftar jag på den aktuella reklamkampanjen, är det många som reagerat på vad arrangörerna för Kirkkopäivät anser vara okej och gångbart i vår kyrka. Att Sixten Ekstrand i det läget förtydligar vem som fattar beslut om vilka kyrkodagar tycker jag inte att är en undanflykt utan rentav motiverat eftersom det handlar om att tydliggöra och rätta till missförstånd i en diskussion där de finska kyrkodagarna (Kirkkopäivät arrangerade av Kirkkopalvelut) riskerar att sammanblandas med de finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna som arrangeras av Kyrkans central för det svenska arbetet, Borgå domkapitel, Finska missionssällskapet, Frikyrklig samverkan och Åbo svenska församling..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *