Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://evl.fi/kyrkansforskningscentral och har utarbetats 8.9.2021.

Vi har själva bedömt hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar

 • Möjlig att uppfatta: Inmatningsfält

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Webbplatsens inmatningsfält saknar en beskrivning som är explicit kopplad till fältet och anger fältets ändamål för dem som använder hjälpmedel. (Även WCAG 3.3.2.)

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
    
 • Möjlig att uppfatta: Inmatningsfält

  MInnehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Webbplatsens inmatningsfält saknar en beskrivning som är explicit kopplad till fältet och anger fältets ändamål för dem som använder hjälpmedel. (Även WCAG 3.3.2.)

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
    

  Möjlig att uppfatta: Innehållselementens ID:n

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen finns innehållselement som saknar unika ID:n. (Även WCAG 4.1.2.)

  STillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
    

  Möjlig att uppfatta: Rubrikmarkeringar som saknas

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen förekommer brister i rubrikmarkeringen.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
    

  Möjlig att uppfatta: Design med HTML

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  En del av innehållet på webbplatsen har designats med HTML-kod i stället för med en CSS-dokumentmall.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
    

  Möjlig att uppfatta: Textformatering

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Taggen font har använts vid textformateringen. Taggen ’i’ har använts för att infoga ikoner på webbplatsen.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1nformation och relationer
    

  Möjlig att uppfatta: Teckenpositioner utan innehåll

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen används HTML5- eller WAI ARIA-teckenpositioner, men de täcker inte allt innehåll. Problem kan uppstå så att den som använder hjälpmedel mister kontrollen över innehållet vid förflyttning på webbplatsen.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
    

  Möjlig att uppfatta: Element utan förklaring

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Uppgifterna ’aria-label’ eller ’aria-labelledby’ saknas eventuellt för webbplatsens sökfält och navigationsmenyer.´

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
    

  Möjlig att uppfatta: Färgkontrast

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Kontrasten mellan text och bakgrund/ikoner/visuella presentationer är inte på alla ställen i enlighet med WCAG-standarden.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.4.3 Kontrast (minimum)
    

  Möjlig att uppfatta: Dokument

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen finns filer/dokument som för närvarande inte är fullständigt tillgängliga. Du kan meddela oss om du noterar brister och fråga efter innehållet i dokumenten via kontaktuppgifterna nedan. (Även WCAG 1.3.1, WCAG 1.3.2)

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text

  Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

  Med ett webbformulär

  Med ett webbformulär

  Tillsynsmyndigheten

  Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

  Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

  Regionförvaltningsverket i Södra Finland
  Enheten för tillgänglighetstillsyn
  www.tillgänglighetskrav.fi
  webbtillganglighet@rfv.fi
  telefonnummer växeln 0295 016 000

  Dela