Med Microsoft Teams förverkligar vi kyrkans strategi (och tre tips för att kicka igång användningen av Teams i församlingen)

Kugghjul och Teams-symbolen.

Hör du också till dem av oss som suckar när dataprogrammet Teams nämns? Nu längtar vi tillbaka till fysiska möten.

I det här blogginlägget lyfter jag fram hur Teams kan göra vårt jobb enklare, även om vi också kan träffas igen.

Teamfunktionen är din jobbFacebook

Jag kommer ihåg tiden då varje nytt jobbprojekt innebar en ny hemlig facebookgrupp. Tänk att vi kom vidare från epostkontakten till en plattform där man kunde samlas som grupp. Dela idéer. Enkelt kommentera idéer. Visualisera med bilder.

För arbetsgivaren var Facebookgrupperna säkert också en god sak, eftersom inga licensavgifter behövde betalas och medarbetarna började tänka jobb så snart de öppnade telefonen på morgonen.

Chatten i Teams är din jobbWhatsApp

Lite senare exploderade användningen av WhatsApp och chattgrupper. I de sammanhang jag jobbar är WhatsApp-grupper fortfarande mycket vanliga. Och visst är WA smidigt. Men att jobba tillsammans med ett dokument, eller kommentera och förbättra en bild fungerar sällan så bra, där kommer chattfunktionen till korta. Det blir lätt väldigt många meddelanden.

Åtminstone för mig höjs tröskeln att kommentera, om jag vet att det plingar till i säg fem personers telefoner, med en kommentar som syftar att finslipa något nästan färdigt.

I MS Teams får du både smidigheten av WhatsApp och den sköna känslan av gruppgemenskap som i en Facebookgrupp. Teamfunktionen ersätter facebookgrupper och chattfunktionern ersätter WhatsApp.

Under samma tak får du dessutom tillgång till videosamtal och onlinemöten, som vi i begynnelsen körde via Skype. Du får också tillgång till en molntjänst där du kan spara och dela filer, så du kan troligen sluta använda Dropbox och Google Drive.

Det är ganska många funktioner. Därför är kanske första upplevelsen av Teams inte nödvändigtvis positiv. Jag medger att det kan kännas lite rörigt.

Teams andas dialog, samverkan och att dela

Undervisningstillfälle i Teams, Simon Lampenius och deltagare.
Det är viktigt med utbildning för att få ut effekten av att använda Teams.

I Borgå kyrkliga samfällighet försöker vi minimera röran och Teams-skepticismen genom utbildningar. Vi har tillgång till Wistecs utbildningar, men jag har också handlett och utbildat både församlingarnas och samfällighetens personal. Vi satsar på användningen av Teams just nu.

Vi har nyligen ersatt vårt webb-baserade intranät med ett team i Teams. Det är resultatet av ett cirka ett år långt projekt kring vår arbetsplatskommunikation. En av målsättningarna med projektet var att förstärka känslan av att jobba tillsammans. Att förstärka möjligheterna till interaktion – att bli hörd och göra sig hörd.

På den här punkten kommer teams styrka fram. Möjligheten till dialog och samarbete står i centrum. Det är lätt att fråga och ta kontakt. Att gilla och ge hjärtan. Att ”se” varandra, trots ett fysiskt avstånd.

Tre förutsättningar för att ta i bruk Teams i församlingen

För att användningen av Teams verkligen ska ge effekt krävs det att vi satsar. Man lämnar snabbt appen om ingen t.ex. svarar på ens meddelanden. Arbetet börjar inte löpa automatiskt bara för att IT-stödet installerar programmet. Här är tre förutsättningar för att komma igång med Teams:

Planera HUR ni ska använda Teams. Vad är dess funktion i arbetslaget. Kom t.ex. överens hur ofta man som anställd ska kolla sina teamsmeddelanden. Tips: minst lika ofta som eposten

Utbilda. Många lär sig själv genom att använda programmet, men för många är också utbildning nödvändigt.

Satsa. Prioritera att använda Teams alltid när det finns ett behov av en ny kommunikationskanal. Fundera vilka WhatsApp grupper och Facebookgrupper som med fördel kunde flytta till Teams.

Jag tror att Teams är ett redskap som det lönar sig att ta i bruk på en djupare nivå än att bara använda sig av mötesfunktionen. Om man inte gjort det ännu i sin församling, så satsa på att göra det snart.

I framtiden samarbetar vi mer #ÖppnaDörrar

Just nu utreds hela kommunikationsverksamheten inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Jag sitter med i projektets utredningsgrupp och vår målsättning är att utarbeta modeller för hur kyrkan på ett kostnadseffektivt sätt kan stärka sin kommunikationspåverkan och utnyttja digitaliseringens möjligheter, samtidigt som man respekterar församlingarnas och stiftens identitet.

Såklart fungerar inte Teams alltid helt perfekt, men jag tror att Teams kan spela en stor roll i hur vi samarbetar inom kyrkan i framtiden. Inte bara hur vi kan dela innehåll och material, utan också hur vi på riktigt kan jobba tillsammans.

I kyrkans strategi Öppna dörrar är ett strategiskt val att öppna dörrar för gemensamt arbete och partnerskap. Det handlar om att målmedvetet samarbeta med andra aktörer utanför kyrkan.

Att börja använda Teams effektivt nu ger förutsättningar för att förverkliga det här strategiska valet.


Redan nu finns det många yrkesvisa Teamsgrupper för oss anställda inom kyrkan. Visst hör du också redan till ett?

Dela

Skribent: Simon Lampenius

Kommunikationschef i Borgå kyrkliga samfällighet, lättföretagare, konsult, digital synlighet. Tidigare koordinator för sociala medier vid Kyrkostyrelsen.